SPP Bil.03/1970 Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pekerja-Pekerja Kumpulan Dan Perusahaan Dan Buruh Kasar: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1969 Dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1969

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:26

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp031970.pdf