SPP Bil.05/1970 Tambang Pengangkutan Alasan Belas Ehsan (Compassionate Grounds) Kepada Pegawai-Pegawai Dari Malaysia Barat Yang Bertugas Di Malaysia Timur

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:28

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp051970.pdf