PP Bil.02/1970 Peratoran2 Bayaran (Pegawai2 Kerajaan) 1953

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:38

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1970/pp021970.pdf