PP Bil.08/1982 Elaun dan Tambang Bagi Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan (Lihat pindaan PP Bil. 3 Tahun 1986)

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:25

Additional Info

  • Tahun: 1998
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1982/pp081982.pdf