SPP Bil.21/1970 Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Di Dalam Bahagian IV - Di Malaysia Barat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1970

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:27

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 21
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp211970.pdf