PP Bil.15/1971 Perlaksanaan Gaji Bersih Kepada Pegawai Kontrak

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:10

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp151971.pdf