PP Bil.02/1983 Kemudahan Menduduki Rumah Kerajaan/Pihak Berkuasa Atau Rumah Yang Disewa Oleh Kerajaan/Pihak Berkuasa Bagi Pegawai-Pegawai Persekutuan Daripada Semenanjung (Meminda Perenggan 7 dalam PP Bil. 1 Tahun 1983)

Last modified onMonday, 05 June 2017 14:56

Additional Info

  • Tahun: 1983
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1983/pp021983.pdf