PP Bil.07/1984 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1980 (Meminda PP Bil. 10 Tahun 1980)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:40

Additional Info

  • Tahun: 1984
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1984/pp071984.pdf