PP Bil.09/1984 Gaji Permulaan Bagi Calon-Calon Perkhidmatan Awam Yang Berkelulusan Ijazah Dan Diploma (Membatalkan PP Bil. 17/1974, PP Bil. 31/1974, PP Bil. 7/1976 dan PP Bil. 11/1976)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:23

Additional Info

  • Tahun: 1984
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1984/pp091984.pdf