PP Bil.03/1986 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 1982 Mengenai Elaun Dan Tambang Bagi Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan (membatalkan perenggan 2 © PP Bil. 8 Tahun 1982)

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:26

Additional Info

  • Tahun: 1986
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1986/pp031986.pdf