PP Bil.04/1986 Pelarasan Gaji Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Kumpulan D Sektor Awam (Membatalkan sebahagian Lampiran A dan B dalam PP Bil. 4 Tahun 1985)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:26

Additional Info

  • Tahun: 1986
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1986/pp041986.pdf