PP Bil.05/1986 Pelarasan Gaji Bagi Pegawai Pangkat Rendah Pasukan Polis DiRaja Malaysia

(Membatalkan sebahagian Lampiran A dan B dalam PP Bil. 4 Tahun 1985)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1986/pp051986.pdf
Last modified onFriday, 02 June 2017 16:27

Additional Info

  • Tahun: 1986
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1986/pp051986.pdf