PP Bil.04/1988 Elaun Wilayah Kepada Pegawai-Pegawai Sabah dan Sarawak Dan Elaun Gangguan Bagi Pegawai-Pegawai Yang Bertukar Wilayah (Perenggan 3.1 dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1990)

Last modified onMonday, 05 June 2017 11:23

Additional Info

  • Tahun: 1988
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1988/pp041988.pdf