PP Bil.05/1988 Pelarasan gaji bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan C, B dan A dalam Sektor Awam (Membatalkan Lampiran A dan B PP Bil. 4 Tahun 1985 dan Lampiran A dan B PP Bil. 9 Tahun 1980) (Dipinda oleh PP Bil. 11 Tahun 1988)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:28

Additional Info

  • Tahun: 1988
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1988/pp051988.pdf