PP Bil.06/1988 Pelarasan Gaji Bagi Pasukan Polis DiRaja Malaysia (Membatalkan Lampiran A dan B PP Bil. 5 Tahun 1985 dan Lampiran A dan B PP Bil. 10 Tahun 1980) (Dipinda oleh PP Bil. 12 Tahun 1988)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:29

Additional Info

  • Tahun: 1988
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1988/pp061988.pdf