PP Bil.11/1988 Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Kumpulan C, B, Dan A Sektor Awam Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1988 (Meminda PP Bil. 5 Tahun 1988)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:30

Additional Info

  • Tahun: 1988
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1988/pp111988.pdf