SPP Bil.03/1972 Bayaran Tambang Dan Elaun Hidup Kepada Pegawai-Pegawai Yang Dipanggil Untuk Bertugas Semula Ketika Bercuti Di Malaysia Dan Singapura

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:01

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1972/spp031972.pdf