SPP Bil.02/1974 Bayaran-Bayaran, Elaun-Elaun Dan Pampasan-Pampasan Yang Boleh Disimpan Oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan Bagi Pekerja-Pekerja Luar Dengan Badan-Badan Berkanun / Perniagaan / Kuasa-Kuasa Tempatan

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:03

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1974/spp021974.pdf