SPP Bil.04/1974 Pekerja-Pekerja Sementara Yang Tidak Memiliki Kelayakan Penuh

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:34

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1974/spp041974.pdf