SPP Bil.08/1974 Kadar Sewa Rumah Kerajaan Selepas Pelaksanaan Gaji Bersih Di Bawah Perakuan Suruhanjaya Gaji Suffian Dan Aziz

Last modified onTuesday, 06 June 2017 16:00

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1974/spp081974.pdf