SPP Bil.16/1974 Pembayaran Gaji Pendahuluan Bagi Pekerja-Pekerja Badan-Badan Berkanun Dan Kuasa-Kuasa Tempatan

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:38

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1974/spp161974.pdf