PP Bil.04/1989 Bayaran Pakaian Istiadat (Membatalkan Perenggan 3.6(a) dan (b), Lampiran "C", PP Bil. 9 Tahun 1980)

Last modified onMonday, 05 June 2017 14:48

Additional Info

  • Tahun: 1989
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1989/pp041989.pdf