PP Bil.08/1989 Pindaan Bayaran Pakaian Istiadat kepada Pegawai-Pegawai Polis (Membatalkan Perenggan 27, PP Bil. 3 Tahun 1980)

Last modified onMonday, 05 June 2017 14:47

Additional Info

  • Tahun: 1989
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1989/pp081989.pdf