PP Bil.09/1989 Penyelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Yang Tidak Memilih Terima Tawaran Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:33

Additional Info

  • Tahun: 1989
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1989/pp091989.pdf