PP Bil.02/1991 Pemberian Pendahuluan Kenaikan Gaji 5% Bagi Anggota-Anggota Perkhidmatan Awam

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:36

Additional Info

  • Tahun: 1991
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1991/pp021991.pdf