PP Bil.04/1991 Pakaian Semasa Menghadiri Upacara Rasmi Bagi Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (Membatalkan PP Bil. 5 Tahun 1989)

Last modified onMonday, 05 June 2017 14:51

Additional Info

  • Tahun: 1991
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1991/pp041991.pdf