PP Bil.01/1993 Pembatalan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1990 Mengenai Pemberian Insentif Kewangan Berdasarkan Merit (Membatalkan PP Bil. 5 Tahun 1990)

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:05

Additional Info

  • Tahun: 1993
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1993/pp011993.pdf