PP BIL.02/1993 Bayaran (Fees), Elaun-Elaun Dan Pampasan Yang Boleh Disimpan Oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dilantik Menjadi Pengerusi / Ahli-Ahli Lembaga Jemaah Pengarah Badan-badan Berkanun/Kuasa-kuasa Tempatan/

Badan-badan Perniagaan Yang Kerajaan Mempunyai Kepentingan (Membatalkan Perenggan 2 PP Bil. 8 Tahun 1978)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1993/pp021993.pdf
Last modified onMonday, 05 June 2017 12:06

Additional Info

  • Tahun: 1993
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1993/pp021993.pdf