PP Bil.06/1994 Imbuhan Tetap Perumahan Polis DiRaja Malaysia Bagi Pegawai-Pegawai Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I dan Ke Bawah (Meminda Perenggan 49, 50 dan 51 PP Bil. 10 Tahun 1980 dan Perenggan 4 Bil. 8 Tahun 1988)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:45

Additional Info

  • Tahun: 1994
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1994/pp061994.pdf