Logo
Print this page

PP Bil.02/1996 Pelarasan Saraan Anggota Sistem Saraan Baru 1995 (Membatalkan Lampiran C, Lampiran D6 dan Lampiran D7 PP Bil. 9 Tahun 1991, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Thaun 1993, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Tahun 1994...

Pelarasan Saraan Anggota Sistem Saraan Baru 1995 (Membatalkan Lampiran C, Lampiran D6 dan Lampiran D7 PP Bil. 9 Tahun 1991, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Thaun 1993, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Tahun 1994 dan Lampiran A dan B surat JPA(S) 2760/10 Jld. 1/(32) bertarikh 31 Oktober 1994) (Perenggan 17 dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1997, Perenggan A1(b), A2(a) di Lampiran B dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1996)n 1996)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp021996.pdf
Last modified onMonday, 05 June 2017 10:15

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp021996.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia