PP Bil.03/1996 Pelarasan Saraan Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Sistem Saraan Baru 1995 (Membatalkan Lampiran H, Perenggan 3 dan 4 Lampiran N PP Bil. 10 Tahun 1991)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:16

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp031996.pdf