PP Bil.04/1996 Bayaran Insentif Khas, Imbuhan Tetap Keraian Bantuan Pembantu Rumah dan Menyelenggara Rumah Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Imbuhan Tetap Perumahan Kumpulan Pengurusan & Profesional

Bayaran Insentif Khas, Imbuhan Tetap Keraian Bantuan Pembantu Rumah dan Menyelenggara Rumah Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Imbuhan Tetap Perumahan Kumpulan Pengurusan & Profesional (Membatalkan Perenggan A1(b), A2(a) di Lampiran B PP Bil. 2 Tahun 1996, Perenggan 3.1.1 dan 4.1 SPP Bil. 1 Tahun 1994 dan Perenggan 10 PP Bil. 8 Tahun 1980)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp041996.pdf
Last modified onMonday, 05 June 2017 10:47

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp041996.pdf