PP Bil.06/1996 Imbuhan Tetap Keraian, Bantuan Pembantu Rumah dan Menyelenggara Pasukan Polis DiRaja Malaysia

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:48

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp061996.pdf