PP Bil.09/1996 Pelarasan Gaji Bagi Anggota Kontrak Yang Tidak Mengikut Skim Perkhidmatan Sistem Saraan Baru

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:17

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp091996.pdf