PP Bil.03/1997 Kaedah Menetapkan Pergerakan Gaji Anggota Yang Diluluskan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pekeliling Bil 1 Tahun 1992

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:18

Additional Info

  • Tahun: 1997
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1997/pp031997.pdf