SPP Bil.15/1977 Pembayaran Elaun Memangku/Elaun Tanggungan Kerja Berikutan Dengan Pelaksanaan Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Dan Perkhidmatan Pelajaran

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:05

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp151977.pdf