SPP Bil.22/1977 Kelas Dan Kekuatan Kenderaaan Bagi Maksud Tuntutan Elaun Hitung Batu Di Bawah Perintah Am Bab ‘B’ Seksyen 6 Dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/77

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:07

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 22
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp221977.pdf