PP Bil.11/1999 Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Khidmat Awam (Membatalkan PP Bil. 11 Tahun 1997)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:50

Additional Info

  • Tahun: 1999
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1999/pp111999.pdf