SPP Bil.04/1978 Tunggakan elaun Memangku/Elaun Tanggungan Kerja Mulai Daripada 1.1.1976 Berikutan dengan Perlaksanaan Perubahan Gaji Kabinet

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:09

Additional Info

  • Tahun: 1978
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1978/spp041978.pdf