PP Bil.09/2000 Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Baru

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:21

Additional Info

  • Tahun: 2000
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp092000.pdf