PP Bil.25/1973 Penyelarasan Gaji Bagi Guru² Agama Sementara Di Sekolah² Menengah Dalam Perkhidmatan Pelajaran Yang Memiliki Ijazah² Sarjana Sastera Atau Sarjana Muda Sastera Dari Universiti Al Azhar /Kaherah Atau Sijil Tertinggi Kolej Islam

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:19

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 25
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1973/pp251973.pdf