PP Bil.05/2001 Pemanjangan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1999

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:09

Additional Info

  • Tahun: 2001
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2001/pp052001.pdf