PP Bil.13/2001 Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Baru

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:24

Additional Info

  • Tahun: 2001
  • Bilangan: Bilangan 13
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2001/pp132001.pdf