SPP Bil.01/1984 Elaun Keraian Bagi Setiausaha Sulit Kepada Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri, Y.B. Menteri/ Timbalan Menteri, Y.A.B. Menteri Besar/ Ketua Menteri Dan Ketua Setiausaha Negara

Last modified onTuesday, 06 June 2017 13:58

Additional Info

  • Tahun: 1984
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1984/spp011984.pdf