SPP Bil.02/1984 Kemudahan Menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan Yang Menggunakan Kenderaan Bukan Kepunyaannya Sendiri Semasa Menjalankan Tugas Rasmi

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:10

Additional Info

  • Tahun: 1984
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1984/spp021984.pdf