SPP Bil.02/1990 Pembayaran Elaun Semasa Menghadiri Peperiksaan Atau Temuduga Di Bawah Kenaikan Pangkat (KPSL)

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:47

Additional Info

  • Tahun: 1990
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1990/spp021990.pdf