SPP Bil.02/1993 Pindaan Kepada Surat Pengenalan dan Akuan Bagi Pegawai Kerajaan Untuk Mendapat Rawatan Perubatan Di Hospital Atau klinik Kerajaan (Perintah Am 25 Bab F)

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:35

Additional Info

  • Tahun: 1993
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1993/spp021993.pdf