PP Bil.11/1974 Syarat-Syarat Dan Peraturan Berkenaan Mendapatkan Cuti Bagi Mengikuti Kursus Luar Kampus Di Malaysia

Last modified onMonday, 05 June 2017 15:12

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp111974.pdf