PP Bil.12/1974 Perubahan Tangga Gaji Untuk Penyandang Dan Pembekalan Tangga Gaji Baru Untuk Penyandang

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:28

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp121974.pdf