PP Bil.02/2007 Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Di Semua Agensi Kerajaan Persekutuan

Last modified onMonday, 05 June 2017 15:04

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp022007.pdf